Dvar Torah

Dvar Torah This Week – Today’s Torah Portion Analysis

Watch the Dvar Torah videos below, with fascinating insights on today’s Torah portion.

Parashat Vayera

Parashat Lech Lecha

Parashat Noah

Parashat Bereshit

Parashat Haazinu

Parashat Vayelech

Parashat Nitzavim

Parashat Ki Tavo

Parashat Ki Teitzei

Parashat Shoftim

Parashat Re’eh

Parashat Eikev

Parashat Va’etchanan

Parashat Devarim

Parashat Masei

Parashat Matot

Parashat Pinchas

Parashat Balak

Parashat Chukat

Parashat Korach

Parashat Shlach Lecha

Parashat Behaalotecha

Parashat Naso

Parashat Bamidbar

Parashat Bechukotai

Parashat Behar

Parashat Emor

Parashat Kedoshim

Parshat Acharei Mot

Parashat Metzora

Parashat Shemini

Parashat Tzav

Parashat Vayikra

Parashat Pekudei

Parashat Vayakhel

Parashat Ki Tisa

Parashat Tetzaveh

Parashat Truma

Parashat Mishpatim

Parashat Yitro

Parashat Beshalach

Parashat Bo

Parashat Vaera

Parashat Shemot

Parashat VaYechi

Parashat VaYigash

Parashat Miketz

Parashat Veyeshev

Parashat Vayishlach

Parashat Vayetze

Parashat Toldot

Parashat Chayei Sarah

Parashat Vayera

Parashat Lech Lecha

Parashat Noah

Parashat V’Zot HaBerachah

Parashat Haazinu

Parashat Vayelech

Parashat Nitzavim

Parashat Ki Tavo

Parashat Ki Teizei

Parashat Shoftim

Parashat Re’eh

Parashat Ekev

Parashat Vaetchanan

Parashat Devarim

Parashat Matot-Masei

Parashat Balak

Parashat Chukat

Parashat Korach