תמיכה בעבודה שלנו

בס”ד

היה שותף

.היהדות מלמדת שלכל אדם יש יעוד ותפקיד בעולם , וכי כל אחד קיבל את הכלים והתכונות המתאימים למימוש היעוד

על הפסוק בספר דברים בפרשת וזאת הברכה [פרק לג’ , פסוק יח’] : “שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך” , מביא רש”י את דברי המדרש – זבולון ויששכר עשו שותפות , “זבולון לחוף ימים ישכון” – ויוצאים לפרקמטיא [מסחר] בספינות ומשתכרים – ונותנים לתוך פיו של יששכר , והם [יששכר] יושבים ועוסקים בתורה , לפיכך הקדים [משה את] זבולון ליששכר – שתורתו של יששכר על ידי זבולון היתה , וכן מובא בהלכה ב”טור” ו”שולחן ערוך” , יורה דעה סימן רמ”ו : “כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר , בין שלם בגופו בין בעל יסורין ……. חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה
“שנאמר : “והגית בו יומם ולילה

ומי שאי אפשר לו ללמוד – מפני שאינו יודע ללמוד , או מפני טרדות הזמן – יספיק [יתמוך מבחינה חומרית] לאחרים הלומדים – ותחשב לו כאילו הוא לומד בעצמו

:כמו שדרשו חכמים בפסוק
“שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך”

המשימה הלאומית הדחופה והחשובה בדורינו היא חיזוק התודעה היהודית ועצירת ההתבוללות התרבותית והמעשית. הדרך היחידה לעשות זאת היא ללמד את העומק והיופי ביהדות , להראות את חכמתה ועוצמתה .וכך להשיב את האמון של היהודים במורשתם המפוארת

אנו קוראים ומציעים לכל מי שזה חשוב לו וקרוב לליבו ויש לו יכולת פיננסית ואירגונית , לארגן – הרצאות , ימי עיון , שבתונים – בכל קהילה וקיבוץ יהודי בארץ ובעולם , והיה זה חלקו וזכותו בעולם הזה ובעולם הבא.

.המעוניינים לתרום ולהתנדב למשימה חשובה זו יכולים לפנות לרב ינון שישמח להגיע ולהעביר – סדנאות , הרצאות , ימי עיון , שבתונים – בכל מקום שיהיה ביקוש לכך